PEFC (PEFC/05-45-274)

PEFC er et globalt system for sertifisering av skogbruk og sporbarhet av skogprodukter.

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) er et internasjonalt system for sertifisering av skogbruk og sporbarhet av sertifiserte treprodukter. Sertifiseringen bygger på at sertifiserte produkter kan spores gjennom hele produksjonskjeden – fra skog til forhandler.

Skogbruks- og entreprenørsertifikat 

PEFC-systemet tilbyr skogbruksertifisering og entreprenørsertifisering. Skogeiere og skogentreprenører kan sertifisere seg direkte, via et akkreditert sertifiseringsbyrå som Intertek, eller via en såkalt sertifiseringsparaply. Mindre bedrifter kan også sertifisere seg via en sertifiseringsparaply forutsatt at visse forutsetninger er oppfylt. Sertifiserte skogeiere og bedrifter driver et skogbruk som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig gjennom hele produksjonskjeden. 

Sporbarhetssertifikat 

Sporbarhetssertifisering er en internasjonal standard som sikrer at bedrifter har rutiner og arbeidsmåter som garanterer at bare PEFC-sertifiserte råvarer selges som PEFC-sertifisert. Sporbarhetstandarden er oppdatert for også å oppfylle kravene i EUTR (EUs tømmerforordning). 

Hver bedrift som bearbeider, foredler eller handler med PEFC-sertifiserte treprodukter, må ha et sporbarhetssertifikat for å kunne bruke PEFCs merke. 

Les mer om PEFC skogbruks- og entreprenørsertifisering her. 

Les mer om PEFC sporbarhetsertifisering her. 

Nye PEFC-standarder for sporbarhet og bruk av varemerker  

14. februar 2020 kom nye internasjonale standarder for sporbarhet og bruk av PEFCs varemerke. Med hensyn til covid-19 som påvirker våre muligheter til å reise og utføre revisjoner, er datoen for oppdateringene endret. Vi vil begynne å revidere mot den nye standarden fra 14. februar 2022.

Du finner mer informasjon om endringene her: 

Engelsk

https://pefc.org/news/covid-19-guidance-for-certification-bodies-and-certified-companies  

https://standards.pefc.org/latest-news/revised-standards-approved-by-the-pefc-general-assembly  

https://storage.googleapis.com/pefc-platform/pefc.org/media/2019-05/e4e41dd6-8afe-4a15-a89a-d7637624c00c/baad1934-d587-542e-a9de-7555a3900bce.pdf 

Norsk 

https://pefc.se/nyheter/overgangsperiod-for-nya-sparbarhetstandarden-forlangd-till-14-augusti-2022  

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00