PEFC (PEFC/05-45-274)

PEFC er et globalt system for sertifisering av skogbruk og sporbarhet av skogprodukter.

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) er et internasjonalt system for sertifisering av skogbruk og sporbarhet av sertifiserte treprodukter. Sertifiseringen bygger på at sertifiserte produkter kan spores gjennom hele produksjonskjeden – fra skog til forhandler.

Skogbruks- og entreprenørsertifikat 

PEFC-systemet tilbyr skogbruksertifisering og entreprenørsertifisering. Skogeiere og skogentreprenører kan sertifisere seg direkte, via et akkreditert sertifiseringsbyrå som Intertek, eller via en såkalt sertifiseringsparaply. Mindre bedrifter kan også sertifisere seg via en sertifiseringsparaply forutsatt at visse forutsetninger er oppfylt. Sertifiserte skogeiere og bedrifter driver et skogbruk som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig gjennom hele produksjonskjeden. 

Sporbarhetssertifikat 

Sporbarhetssertifisering er en internasjonal standard som sikrer at bedrifter har rutiner og arbeidsmåter som garanterer at bare PEFC-sertifiserte råvarer selges som PEFC-sertifisert. Sporbarhetstandarden er oppdatert for også å oppfylle kravene i EUTR (EUs tømmerforordning). 

Hver bedrift som bearbeider, foredler eller handler med PEFC-sertifiserte treprodukter, må ha et sporbarhetssertifikat for å kunne bruke PEFCs merke. 

Les mer om PEFC skogbruks- og entreprenørsertifisering her. 

Les mer om PEFC sporbarhetsertifisering her. 

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00