Bygg og anlegg

Ved å bruke Interteks spesialiserte tjenester, styrker du integriteten og verifikasjonen av dine prosesser og produkter.

Bygg- og anleggsindustrien står overfor et unikt sett av utfordringer. De skal sikre at prosjektene er ferdigstilt i henhold til planen, at produktene som brukes er både trygge og av en viss kvalitet, at kostnadene ikke overskrides, at bedriftens samfunnsansvar er overholdt og at den effektive risiko styringen er til stede i alle ledd.

Intertek tilbyr din organisasjon veiledning til å styrke dine konstruksjons- og byggeplaner.

Våre tjenester muliggjør produkt- og prosjektoptimalisering. Dette vil hjelpe våre kunder med å effektivisere og sikre forsyningskjeder og produksjonsprosesser. I tillegg kan våre programmer og tjenester, som våre ETL- og Warnock Hersey-merker, føre til anerkjennelse og validering i næringslivet.

Vi er din partner for å sikre at dine produkter og prosesser er sterke, levedyktige og forberedt på å møte markedskravene uansett hvor du gjør forretninger.