Academy

Skal du sertifisere bedriften og trenger riktig kompetanse? Eller sitter du i en organisasjon hvor dere trenger et kurs i internrevisjon tilpasset dere? Da kan vi hjelpe deg!

Vår Intertek Academy avdeling i Sverige tilbyr blant annet kurs innen ulike styringssystem og internrevisjon. Vi følger med på hva som er nytt i bransjen og skreddersyr kursopplegg for å holde deg oppdatert.

Det stilles stadig høyere krav fra kunder og interessenter om dokumentasjon på gode prosesser og kvalitetsstyring. Med riktig kompetanse og det rette styringssystemet på plass får du et fortrinn i konkurransen og et viktig verktøy som hjelper deg å redusere risiko og holde det du lover.

Kursene holdes av våre dyktige fagpersoner og revisorer med bred erfaring fra bransjen, og alltid med en praktisk tilnærming.

Har du spørsmål eller ønsker du et tilbud på et eget opplegg for din bedrift?

Se kursoversikt