Energi og råvarer

Ved hjelp av Intertek vil man kunne generere de sterke, robuste produktene og prosessene som trengs for å utnytte kapasiteten i verden bedre.

Dagens energi og råvarer forsterker industrien og forsyner verdensøkonomien. Den effektive driften av disse prosjektene er avgjørende for vedvarende energitilvekst og miljøstøtte. Ved å utnytte Interteks globale energi- og råvaretesting, inspeksjon og sertifiseringstjenester kan bedrifter utforme, utvikle, produsere og drive mer vellykkede og verdifulle produkter og prosesser.

Interteks brede kompetanse innenfor energi, er med på å støtte kunder som opererer i virksomheter som olje og gass, petroleum raffinering og distribusjon, petrokjemi, kraftproduksjon, kjernekraft, sol, biodrivstoff, tidevann, bølge og vindkraft. Dette gir oss et høyt nivå, et tverrsnitt av energibransjens emner og trender som påvirker nåværende og fremtidig forretningsutvikling, og gir innsikt og muligheter som ellers kan gå uoppdaget hen. Vårt globale nettverk tilbyr også logistikk, testing, inspeksjon, sertifisering og konsulentkompetanse for å hjelpe kunder med å drive driften mer effektivt og trygt samtidig som de beskytter kostbare ressurser, produkter og infrastruktur.

Råvarer er råmaterialet som den moderne verden er avhengig av for å produsere materialer, produkter og mat. Vi hjelper produsenter, distributører og prosessorer av disse råvarene til å se fordelen av å optimalisere deres kvalitetskontroll, tapskontroll og økonomisk risikoreduksjon.

Ved å samarbeide med Intertek blir alle produkter og tjenester forbedret, noe som fører til et mer vellykket produkt for alle involverte parter.