Olje & Gass

Intertek leverer Total Quality Assurance til hele olje- og gass forsyningskjeden - fra testing, inspeksjon og sertifisering til konsulent, teknisk, prosjektering og tilhørende tjenester.

Olje- og gassindustrien gir et særegent sett utfordringer for eiere og operatører. Etter hvert som reserver reduseres, og etterspørselen svinger, blir effektivitet, nøyaktighet og pålitelighet av støttetjenester mer kritisk enn noensinne.

Vi sikrer at folk og områder er trygge og at prosessene dine fungerer optimalt med forankring i hele forsyningskjeden – fra utvinning som involverer stadig høyere press og temperaturer, lovpålagt inspeksjon av produksjonsmidler og forlengelse av levetid, helt fram til transport av hydrokarboner, som styres av strenge regler og standarder. I tillegg sørger Intertek for å levere dine prosjekter til tiden, på trygt og kostnadseffektivt måte.

Våre globale Total Quality Assurance-tjenester støtter leting og produksjon, engineering, raffinering, testing, inspeksjon, sertifisering, kvalitet, opplæring, forskning og relaterte aktiviteter innen hydrokarbonindustrien. Vi kan sikre at de råmaterialene som brukes i alle stadier av prosjektets livssyklus leveres av tekniske eksperter som inkluderer olje- og gass- forskere, også i utsatte og farlige områder, konsulenter, ingeniører, kjemikere, teknikere og instruktører.

Fra reservoaret til raffineriet og utover, er våre folk forpliktet til å forutse og møte dine kvalitets-, sikkerhets-, etterlevelse- og ytelsesbehov med konsekvente og pålitelige forsikringsløsninger.