Inspeksjon

Validering av spesifikasjonene, verdien og sikkerheten til dine råvarer, produkter og eiendeler. Interteks mangfoldige utvalg av inspeksjonstjenester kan gi pålitelig støtte til dine produkter, prosjekter og prosesser.

Uavhengige tredjepartsinspeksjoner hjelper kunder over hele verden til å beskytte sine økonomiske, juridiske og merkevare interesser gjennom hele forsyningskjeden – fra råvarer og ferdigvarer til anleggsfasiliteter og ressurser. Vi tilbyr inspeksjonstjenester til produsenter, forhandlere, næringsdrivende, anleggsoperatører, statlige instanser og andre kjøpere og selgere av materialer og produkter på verdensmarkedet.

Inspeksjoner bidrar til å minimere risikoen for defekte produkter ved å sikre at de oppfyller både kundestandarder og industri- og regjeringsforskrifter. Dette tjener til å beskytte dine forretningsinteresser, bidra til å håndtere risikoen og sikre at kvalitetsprodukter blir produsert og levert til deres endelige destinasjon i forhold til kundens spesifikasjoner.

Erfarne inspektører hjelper til med å identifisere produkter og forsendelser som kan inneholde ikke-standardiserte eller ikke-kompatible komponenter og materialer. Produkter og materialer som vi rutinemessig tester og inspiserer, inkluderer forbruksvarer som klær, leker, kosmetikk og mat til høyverdig varelast som landbruksprodukter, råolje, kjemikalier og raffinerte petroleumsprodukter under kritisk transport, forvaring og transport av fysiske varer fra en operatør til en annen samt lagringsoperasjoner.

Vi støtter også livsforvaltningen av anleggsfasilitetene som kraftverk og oljeraffinerier med inspeksjon og testing, slik at dine ressurser fungerer sikkert og pålitelig.