Assurance - Revisjon og sertifisering av ledelsesystemer

Intertek tilbyr et stort utvalg av uavhengige revisjoner og sertifisering for å forbedre kvalitet, bærekraft, sikkerhet og effektivitet. En uavhengig ISO-sertifisering av forretningsprosessene gir økt troverdighet og styrket varemerke – lokalt og globalt.

Vi hjelper dere med kvalitetssikring, risikominimering og kontinuerlige forbedringer gjennom hele kjeden fra råvare til sluttkunde. Med Intertek får dere en langsiktig revisjons- og sertifiseringspartner med mangeårig erfaring og høy kompetanse. Vi sertifiserer ledelsessystemer ifølge både de store generelle ISO-standardene og en rekke bransjespesifikke standarder. Hvis dere vil granske enkeltstående prosesser eller områder, kan våre revisorer gjennomføre en uavhengig revisjon mot deres egne krav.

Våre kundefokuserte revisorer har mangeårig erfaring og høy kompetanse og får alltid gode attester i kundeundersøkelser. Under revisjonene går revisorene våre ut fra deres mål og fokusområder og gir dere forutsetninger for en mer effektiv styring av prosessene for systematiske forbedringer og reduserte risikoer. En annen fordel er at dere oppfyller både eksterne og interne forventninger og øker troverdigheten. 

Hvis dere planlegger å sertifisere dere iht. flere forskjellige ISO-standarder, anbefaler vi integrerte revisjoner. Integrerte revisjoner innebærer at vi ser på prosessene i alle sertifiserte områder samtidig. Når forskjellige mål føres sammen, ser man tydelig koblingene og hvordan de relaterer til hverandre, noe som er kostnadseffektivt samtidig som det utvikler virksomheten.

+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00