MSC- og ASC CoC-sertifisering

Sertifisering ifølge velkjente standarder for bærekraftig fiske og sporbarhet fra hav til sluttkunde.

Etterspørselen etter sporbar og bærekraftig sjømat øker i verden. Marine Stewardship Councils (MSC) standarder definerer både krav til fiske og til dem som selger og markedsfører den MSC-merkede fisken. 

Miljøstandarder for veldrevet og bærekraftig fiske og oppdrettsfisk og -skalldyr  

MSC CoC gjelder for villfanget fisk og skalldyr. For at et fiske skal kunne sertifiseres ifølge standarden, må det oppfylle tre hovedprinsipper som handler om fiskebestandens tilstand, fiskets innvirkning på det marine miljøet og fiskets skjøtsel. På samme måte fungerer ASC CoC for oppdrettsfisk og -skalldyr.  

Sporbarhetstandarder for fisk og skalldyr (oppdrett og villfangst)  

Før et fisk- eller skalldyrprodukt kan bære MSCs miljømerke, må alle bedrifter i leveringskjeden ha gjennomgått en inngående sporbarhetsrevisjon. På den måten kontrolleres hvert ledd i kjeden som garanti for at MSC- og ASC-merket bare brukes på fisk og skalldyr fra sertifisert, bærekraftig fiske og oppdrett. 

 
 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00