ISO 39001 – sertifisering av ledelsessystem for veitrafikksikkerhet

En sertifisering av ledelsessystemet for veitrafikksikkerhet har mange fordeler. Det forsikrer at organisasjonen kontinuerlig arbeider med å forbedre trafikksikkerheten, samtidig som dere oppfyller interessentenes forskjellige krav innen området og får en økt konkurransefordel.

ISO 39001-sertifisering gjør at organisasjonen deres kan arbeide mer effektivt med veitrafikksystemene med det mål å redusere skader og dødsfall forårsaket av trafikkulykker. Sertifisering iht. ISO 39001: 2012-standarden hjelper organisasjonen med å implementere organisasjonens mål og handlingsplaner for trafikksikkerhetshåndtering innen virksomheten. Intertek kan levere de ressurser og tjenester som kreves for å redusere forsikrings- og driftskostnader og styrke allmennhetens sikkerhet ved å minimere trafikkulykker.

Hvem kan sertifiseres iht. ISO 39001?

Veitrafikksikkerhet berører ikke bare veibyggere, transportører og kjøretøysprodusenter, men alle organisasjoner som kan påvirke og/eller påvirkes av trafikksikkerheten. Den internasjonale standarden ISO 39001:2012 kan brukes for alle som har en tilknytning til veitrafikksikkerhet, både private og offentlige innen f.eks. transportfirmaer, myndigheter, drosjeselskaper eller til og med et kjøpesenter med mye trafikk og mange parkeringsplasser.

Sertifisering av ledelsessystemet for trafikksikkerhet

En organisasjon som vil sertifisere iht. ISO 39001, må engasjere et akkreditert sertifiseringsselskap som Intertek, som fortløpende gransker organisasjonens ledelsessystem for trafikksikkerhet.

Standarden inneholder for eksempel følgende krav:

  • En policy for veitrafikksikkerhet, mål og handlingsplaner.
  • Å kartlegge hvilken rolle man har i veitrafikken, hvilke kjøretøy som brukes, hvordan veiene er, hvilket sikkerhetsutstyr som finnes i kjøretøyet og hvordan lasten sikres.
  • En kontroll for å kunne oppfylle lover, krav og for stadig å forbedre veitrafikksikkerheten.
  • Å måle antallet ulykker og hendelser organisasjonen har vært innblandet i. Intern revisjon og ledelsens gjennomgang er også deler som skal gjennomføres.

Ledelsessystem for veitrafikksikkerhet kan enkelt samvirke med andre ledelsessystemer som for eksempel kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001) siden den er bygd opp ifølge den nye strukturen high level structure.

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00