GMP-revisjon for produsenter av kosmetiske produkter (ISO 22716)

ISO 22716 er GMP-retningslinjer (Good Manufacturing Practices) for kosmetikkbransjen. Sertifisering iht. ISO 22716 innebærer at dere kan garantere kvalitet og sikkerhet gjennom hele leverandørkjeden.

Fra og med 11. juli 2013 krever EUs nye forordning (EG) nr. 1223/2009 at kosmetiske produkter skal produseres ifølge god produksjonspraksis. Som produsent av kosmetiske produkter må dere leve opp til disse kravene for å sikre at produktene innvilges markedsgodkjenning. 

Én måte å vise samsvar med god produksjonspraksis på er å implementere den internasjonale standarden ISO 22716:2007. I denne standarden innføres et ledelsessystem som hjelper dere med å dokumentere og styre produksjon, kontroll, lagring og transport av kosmetiske produkter. Standarden gir dere tilgang til praktiske metoder for å håndtere de forskjellige faktorene som kan påvirke produktkvaliteten. 

Intertek har 20 års erfaring innen helse- og skjønnhetsbransjen og har høy kompetanse innen produksjonsprosesser og gode produksjonsvaner for produsenter av kosmetikk. Med vårt globale nettverk av revisorer tilbyr vi en fullstendig løsning for etterlevelse av ISO 22716. Her inngår granskning og sertifisering, gap-analyse, opplæring, e-opplæringsverktøy, kliniske prøvinger, forskningsstudier, sikkerhetsvurderinger, kvalitetssikring av råvarer, produktkontroller, kontroll av forbudte stoffer og leverandørgranskninger. Med en sertifisering iht. ISO 22716 kan dere alltid leve opp til kvalitets- og sikkerhetskrav og gjøre kontinuerlige forbedringer.  

Intertek kan også kombinere en ISO 22716-granskning med andre standarder som ISO 9001 og ISO 14001 for en mer effektiv revisjonsprosess.  

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00