ISO 22301 – kontinuitetsledelse (Business Continuity Management)

En sertifisering iht. ISO 22301 (kontinuitetsledelse) gjør organisasjonen godt rustet til å møte interne og eksterne trusler.

Naturkatastrofer, cyberangrep, bedragerier, skattefusk, insidehandel, sabotasje, forfalskning eller terrorisme er i dag reelle trusler mot en organisasjons overlevelse. For å skape en organisasjon som står sterkt rustet overfor både eksterne og interne trusler, må proaktiv kontinuitetsledelse (Business Continuity Management) gjennomsyre virksomheten på alle nivåer.

Sertifisering iht. ISO 22301 – kontinuitetsledelse

Intertek er et av få sertifiseringsselskaper som tilbyr sertifisering innen kontinuitetsledelse. ISO 22301 er verdens første internasjonale standard for kontinuitetsledelse. Den hjelper organisasjoner å identifisere, prioritere og forberede seg slik at kritiske forretningsprosesser kan fortsette med minimale forstyrrelser når katastrofen er et faktum.

Alle organisasjoner uansett størrelse og bransje kan sertifisere virksomheten iht. ISO 22301. Standarden er en støtte i arbeidet med å planlegge, etablere, implementere, drive, overvåke, granske, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et dokumentert ledelsessystem for å beskytte organisasjonen mot hendelser.

Fordeler med sertifisering iht. ISO 22301

  • Det hjelper organisasjonen å sikre at kritiske prosesser fungerer med minste mulige forstyrrelse ved alvorlige hendelser fra interne og eksterne trusler.
  • Dere fokuserer på proaktivt å evaluere risikoer og muligheter for å visualisere trusler.
  • Dere får en prosessbasert arbeidsmåte for proaktivt å håndtere virksomhetsrisikoer og kontinuitet.
  • Dere får våre erfarne revisorers uavhengig øyne på organisasjonens kontinuitetsplanlegging.
  • Dere får en økt tillit hos kunder og andre interessenter.
  • Det er en internasjonalt anerkjent standard, noe som forenkler global ekspansjon.
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00