ISO 22000/FSSC 22000

Ledelsessystem for næringsmiddelsikkerhet langs hele næringsmiddelkjeden.

ISO 22000

Alle bedrifter som leverer til næringsmiddelindustrien, må vise kundene at de forstår bransjens behov og tar matsikkerhet på alvor. Med en sertifisering iht. den internasjonale standarden ISO 22000 viser bedriften deres at dere har riktig kompetanse og god styring over risikoer knyttet til matsikkerhet. ISO 22000 omfatter hele næringsmiddelkjeden, men også alle bedrifter som på en eller annen måte er knyttet til næringsmiddelindustrien, f.eks. fôrprodusenter, produsenter av maskiner og forpakninger og transportfirmaer.

FSSC 22000

De store europeiske dagligvarekjedene krever i dag at leverandørene deres er sertifisert ifølge en standard som er godkjent av GFSI (Global Food Safety Initiative). FSSC 22000 er en GFSI-godkjent ledelsessystemstandard og er dermed et alternativ til BRC og IFS. FSSC bygger på ISO 22000 og retter seg i tillegg til rene næringsmiddelbedrifter, emballasjeprodusenter, transportfirmaer og restauranter og catering.

Her er fremgangsmåten for å bli sertifisert

Når vi hos Intertek har fått inn en utfylt søknad, kommer vi tilbake med tilbud for ønsket oppdrag. Når dere har akseptert tilbudet, planlegges oppdraget i samråd med dere, og deretter gjennomføres revisjonen. Når revisjonen er komplett og eventuelle avvik er besvart og avsluttet, utstedes et sertifikat som sendes til kunden både som pdf og original med post. Neste revisjon planlegges ut fra det intervallet som standarden krever.

 
 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00