IFS – International Featured Standards (Food)

IFS er en GFSI-godkjent standard for sikkerhet og kvalitet i produksjonsprosesser og næringsmiddelprodukter.

IFS brukes av mange av verdens store matvarekjeder som en måte å evaluere og kvalifisere leverandører på, og det er ikke uvanlig at en sertifisering er et krav for å få levere.

Standarden kan brukes av alle typer og størrelser av bedrifter innen foredling, salg og transport av næringsmidler for å vise at de tar sikkerhet, kvalitet og lover og regelverk på alvor.

Intertek er akkreditert for hele IFS-standardfamilien:

  • IFS Broker (for agenturer)
  • ÌFS Food (for bedrifter innen foredling og salg)
  • IFS Logistics (for transportfirma)
 
 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00