FSC® (FSC-A000521)

FSC® (Forest Stewardship Council®) fremmer en miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger. Siden skogsertifisering iht. FSCs skogbruksstandarder er grunnlaget for at merket skal kunne brukes på en ferdig vare, må også produsenter og leverandører være FSC-sertifisert.

FSC er et globalt, helt frittstående sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk og sporbarhet av skog- og treprodukter. Intertek tilbyr FSCs sertifisering av skogbruk og sporbarhet i samarbeid med SCS Global Services.

Skogbrukssertifikat 

FSC-sertifiseringen bygger på at sertifiserte produkter kan spores gjennom hele produksjonskjeden – fra skogen, via foredlingskjeden til forhandlerne. 

Sporbarhetssertifikat 

Sporbarhetssertifisering er en internasjonal standard og sikrer at bedrifter har rutiner og arbeidsmåter som garanterer at bare FSC-sertifiserte råvarer selges som FSC-sertifisert. Bedrifter som er sertifisert iht. sporbarhetsstandarden, kan bruke sertifiseringen for å vise at de oppfyller EUTR (EUs tømmerforordning). 

Hver bedrift som bearbeider, foredler eller handler med FSC-sertifiserte treprodukter, må ha et sporbarhetssertifikat for å kunne bruke FSCs merke.  

Mer om FSCs skogbruksertifisering

Mer om FSCs sporbarhetsertifisering

 

Ved klage  

Informasjon om hvordan du sender inn en klage, fremgår av våre prosesser for håndtering av klager og for tvister og anker. Alle klager håndteres i første rekke av Intertek og i spesielle tilfeller av SCS Global Services.

SCS Global Services undersøker alle klager og anker i samsvar med «FSC Complaint and Appeal Procedure» (FSCs klageprosess) som er tilgjengelig på engelsk her. Ved klage rettet mot en av SCSs sertifiserte bedrifter bør klageren først ha forsøkt å løse problemet med den aktuelle bedriften før SCS kontaktes. Anke av negative sertifiseringsbeslutninger truffet av SCS skal være inngitt til SCS senest 30 kalenderdager etter at beslutningen er mottatt. SCS’ «FSC Complaint and Appeal Procedure» kan fås på det nasjonale språket på anmodning. 

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00