BRC Global Standards

Internasjonalt godkjent standard for bedrifter innen næringsmiddelforedling.

BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) er utviklet av British Retail Consortium (BRC), som er en organisasjon for de største detaljhandelskjedene i Storbritannia. Standarden er godkjent av detaljhandelsorganisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI). 

Opprinnelig brukes BRC hovedsakelig for å sikre produksjonen av egne varemerker (EMV) til detaljhandelen, men i dag er den en konkurransefordel for både prosessindustri og foredlere som leverer til detaljhandelen.

Bortsett fra BRC Food er Intertek akkreditert for sertifisering iht.:  

  • BRC Global Standard – Packaging, IoP  
  • BRC Global Standard – Storage & Distribution  
  • BRC Global Standard – Consumer Products 
 
 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00