Kundetilpasset andrepartsrevisjon

En uavhengig revisjon tilpasset behovene deres eller interessentenes krav hjelper dere med å følge opp at arbeidsmåter og prosesser er effektive. Våre kompetente ISO-revisorer hjelper dere med å kvalitetssikre de områdene dere vil fokusere på.

I tillegg til de revisjoner som inngår i våre forskjellige ISO-sertifiseringer, tilbyr vi også kundetilpassede andrepartsrevisjoner. Et par ekstra øyne på virksomheten hjelper til med å identifisere forbedringsområder og effektivisere prosesser. Ofte handler det om at kundene våre vil revidere en enkelt prosess eller et forretningsområde med det formål å kvalitetssikre at det lever opp til egne mål, lover eller andre interessenters krav. 

Revisjonsrapporten fra Interteks erfarne ISO-revisorer blir et verdifullt beslutningsgrunnlag i forbedringsarbeidet. Når dere engasjerer Intertek for en kundetilpasset andrepartsrevisjon, får dere en forretningspartner som er dedikert til å hjelpe dere med å sikre sterkere og mer transparente prosesser for kvalitetssikring og samtidig spare verdifull tid og penger. 

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00