Næringsmiddelsertifisering

En sertifisering styrker produktene og konkurransekraften og viser at bedriften tar ansvar for en sikker næringsmiddelproduksjon.

De fleste store grossister og detaljister innen næringsmidler krever i dag at leverandørene kan vise at de tar ansvar for sikkerhet og sporbarhet for næringsmidlene de produserer eller selger. Det ansvaret tar man effektivt ved å sertifisere seg ifølge en standard for sikker næringsmiddelproduksjon, f.eks. FSCC 22000, ISO 22000, BRC eller IFS (International Food Standard).

For forbrukerne blir det dessuten hele tiden viktigere med sporbarhet og miljøhensyn i næringsmiddelproduksjonen. For de bedrifter som vil vise at de tar dette på alvor, tilbyr vi sertifisering iht. MSC og ASC CoC for bærekraftige og sporbare fisk og skalldyr.

Våre næringsmiddelrevisorer har lang erfaring fra næringsmiddelbransjen og dyp forståelse for produkter og prosesser. Det gjør at revisjonen blir en viktig del av bedriftens forbedringsarbeid.

 
 
 
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00