ISO 9001-revisjon og -sertifisering

Intertek er et ledende sertifiseringsorgan med lang erfaring innen revisjon og sertifisering iht. ISO 9001. Våre erfarne revisorer går ut fra målene for organisasjonen deres og skaper forutsetninger for effektivitet og konkurransekraft.

Årlige ISO 9001-revisjoner og sertifisering iht. ISO 9001 gir dere verktøyene for å skape en effektiv organisasjon med enhetlige, strukturerte prosesser for stadig å utvikle kvalitetsarbeidet.

Fordeler med ISO 9001-sertifisering:

  • Den hjelper dere å utvikle sikre og effektive rutiner og prosesser i virksomheten.
  • Den bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid og får dere til å oppdage nye sterke sider i organisasjonen som øker konkurransekraften.
  • Den hjelper dere med å fokusere på det som er viktig, noe som sparer både tid og penger.
  • Dere får et tydeligere fokus på ledelsesengasjement, «inn- og omverdenanalyse», prosesstyring og risikohåndtering.
  • En kvalitetssatsning styrker varemerket.
  • Dere får et felles språk med kunder, leverandører og interessenter som er sertifisert iht. ISO 9001.
  • Den viser at dere fokuserer på beslutninger, og at tiltak er gjennomført innen kvalitetsområdet.
  • Nye kunder som fokuserer på kvalitet, vil se muligheter hos dere.

Integrerte revisjoner

Hvis dere planlegger å sertifisere dere iht. flere forskjellige ISO-standarder, anbefaler vi integrerte revisjoner. Integrerte revisjoner innebærer at vi ser på prosessene i alle sertifiserte områder samtidig. Når forskjellige mål føres sammen, ser man tydelig koblingene og hvordan de relaterer til hverandre, noe som er kostnadseffektivt samtidig som det utvikler virksomheten.

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00