Jobb i Intertek

For tiden søker vi ingen nye personer til våre avdelinger i Norden og Baltikum. Men vi ønsker alltid å komme i kontakt med personer med rett kompetanse og interesse for våre fag.

Vennligst ta kontakt med

Håvard Olsen, General Manager i Intertek West Lab AS

Jan H. Henriksen, Regional Director – North Sea, Finland & Baltics Area i Intertek Inspection Services Scandinavia AS

Rene Arpe, General Manager, Cargo & AA Nordics