Bedre føre var …

Leverandørkjeder blir stadig lengre og mer komplekse. Forbrukere over hele verden krever stadig høyere kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn fra produktene de kjøper. Hvis de ikke får det, spres deres misnøye som et virus over hele verden. Ny teknologi får en stadig viktigere rolle i stadig flere produkter, og den teknologiske utviklingen går stadig raskere. For mange bedrifter gir denne utviklingen enorme muligheter, men den kan også skape en rekke nye utfordringer.

Vi i Intertek er eksperter på å hjelpe bedrifter med å håndtere de risikoene som denne utviklingen medfører. Vi tilbyr en totalløsning for å kvalitetssikre hele kjeden, fra råvare til ferdig produkt. Vi kontrollerer leverandører, inspiserer forsendelser og produksjonsanlegg, identifiserer risikoer, tester og sertifiserer produkter og sertifiserer styringssystemer. Vi hjelper helt enkelt kundene våre slik at de kan være føre var.

Roar Gudbrandsen, General Manager Intertek Certification AS