Produktsertifisering

En formell bekreftelse på at dine produkter og tjenester oppfyller alle pålitelige eksterne og interne standarder.

Sertifisering beviser din troverdighet i markedet. For å levere den troverdigheten, opprettholder Intertek omfattende globale akkrediteringer og anerkjennelser for våre test- og sertifiseringstjenester.

Etter hvert som globale markeder vokser og utvider, er det flere forbrukere som søker trygge, pålitelige og stadig økende miljøbevisste produkter. Med internasjonal og lokal kompetanse gir Intertek de kvalifikasjonene du trenger for å få produktene dine til de riktige personene. Vi tilbyr sertifiseringsprogrammer som oppnår markedstilgang i en rekke globale destinasjoner, programmer for mer miljøvennlig omgivelser og programmer for å verifisere sosial ansvarlighet for både deg og dine leverandører.

Ved å jobbe med Intertek hjelper vi deg med å presentere og vedlikeholde produktets sikkerhets- og ytelsesegenskaper. Vår ledelse og kompetanse innen reguleringsstandarder og sertifiseringer holder deg oppdatert på forandringer og utfordringer. Våre evner og kunnskap om prosessen fra leveranse til markedsposisjon gir løsninger som er effektive, kostnadseffektive og oppfyller den beste praksisen i markedet.