Sertifisering gir bedre kvalitet når virksomheten vokser

Få virksomheter er så utsatte for kvalitetskontroller som barne- og eldreomsorgen. For norske Norlandia har kvalitetssertifisering i samsvar med ISO 9001 gitt uavhengig ekspertsyn på virksomheten og viktige impulser til forbedring.

Frode Larsen, kvalitetssjef hos Norlandia, vet hvilke resultater han ønsker fra kvalitets- og miljøgjennomgangene Intertek gjennomfører ved bedriftens førskoler, aldershjem og pasienthotell.

– For oss er det veldig viktig med høy kvalitet i hele virksomheten, sier han. Derfor ønsker vi å bli utfordret av sertifiseringsselskapet vårt. Vi ønsker en dialog med en profesjonell partner som kommer med synspunkter på virksomheten. Hovedmålet vårt med dette er at virksomheten hele tiden skal bli bedre.

Rask tilvekst er en utfordring

Norlandia startet med eldreboliger i Nord-Norge i 1997. Bedriften fortsatte relativt raskt inn på det svenske markedet, og i dag har de også virksomhet i Finland og Nederland. De har tre hovedvirksomhetsområder: eldreomsorg, førskoler og pasienthotell. Bedriften er i en kraftig vekstfase og har mer enn doblet antall ansatte siden 2012.

– En av utfordringene våre er at vi har vokst raskt på relativt kort tid, sier Frode Larsen. I dag har vi 230 enheter i 4 land, og da er det viktig å ha et system som sikrer at samme mål og verdier gjennomsyrer hele bedriften, og at vi overordnet arbeider på samme måte. I tillegg er det naturligvis rom for lokale variasjoner i hvordan vi skal nå de felles målene vi setter oss.

I følge Frode Larsen har Norlandia lenge hatt et systematisk kvalitetsarbeid. Siden 2011 har de brukt et bedriftsdekkende kvalitetsledelsessystem, Total Quality Management, som sikrer at alle ansatte har tilgang til styringsdokumenter og prosesser. Systemet er også et elektronisk hendelsesrapporteringssystem hvor hendelser, avvik og forbedringsforslag blir registrert og følges opp.

Hva er kvalitet?

For en virksomhet som den Norlandia driver, oppstår kvaliteten i øyeblikket, i møtet mellom personalet og pasienter, eldre og barn. Derfor arbeider bedriften mye med brukerundersøkelser, til og med blant barna på førskolene.

– Barna er de virkelige kundene i barneomsorgsvirksomheten vår, sier Frode Larsen. Derfor gjennomførte vi i år for første gang en intervjurunde blant 863 femåringer på førskolene våre i Norge og Sverige. Det har vært en veldig positiv og lærerik opplevelse for oss.

Norlandia ble kvalitetssertifisert i 2014 i Norge og i 2015 i Sverige. I 2016 ble bedriften miljøsertifisert. Å arbeide med en konsernoverbyggende sertifisering var et enkelt valg siden «vi tenker som så at hvis én enhet ikke er god nok, så er ikke bedriften god nok». De integrerte evalueringene som revisorteamet fra Intertek gjennomfører, fører også til at man får et samlet grep om både områdene og hvordan mål og forbedringstiltak støtter den overgripende forretningsplanen.

– Naturligvis har sertifiseringsprosessen vært utfordrende for oss, men det er slik det skal være, sier han. Vi ønsker sparring fra revisorene slik at vi blir drevet til å bli bedre, og det får vi med Intertek som sertifiseringsselskap.