Sertifisering av ledelsessystemer for kjøretøyindustrien – ISO TS 16949

Med ISO/TS 16949 trenger leverandører og underleverandører innen kjøretøyindustrien nå bare å benytte seg av ett eneste dokument for å oppfylle alle internasjonale standarder for kvalitetsledelse.

Standarden ISO/TS 16949 er utviklet av International Automotive Task Force (IATF), en sammenslutning av bilprodusenter og andre interessenter med det formål å øke kvaliteten innen kjøretøyindustrien. Den definerer kravene til kvalitetsstyringssystemer for design og utvikling, produksjon, montering og installasjon av kjøretøyrelaterte produkter for bilindustrien. 

Sertifisering iht. ISO/TS 16949   

  • Det forsikrer kundene om at organisasjonen deres prioriterer en effektiv kvalitetssikring og en systematisk kontinuerlig forbedring.  
  • Det viser at produktene deres oppfyller lovgivnings- og sikkerhetskrav. 
  • Dere identifiserer og håndterer risikoer i organisasjonen på en systematisk måte som driver innovasjon og forbedringer. 
  • Dere får en plan for løpende å utvikle produktiviteten og effektiviteten 
  • Dere sikrer at organisasjonen deres følger etisk praksis og bedriftens sosiale ansvar, for eksempel i arbeidet mot bestikkelser. 

Intertek tilbyr en rekke forskjellige tjenester som granskning, kontroll, prøving, kvalitetssikring og sertifiseringstjenester. Siden vi i 1994 utarbeidet vårt første QS-9000-sertifikat, har vi utført tusenvis av granskninger over hele verden for bedrifter innen bilbransjen. Vår unike kombinasjon av sakkunnskap og global rekkevidde gir oss den innsikten vi trenger for å tilby virkelig kostnadseffektive granskningsløsninger.

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00