ISO 45001 – arbeidsmiljøsertifisering

Et sertifisert ledelsessystem for arbeidsmiljø viser at organisasjonen tar arbeidsmiljøarbeidet på alvor.

Et sertifisert virksomhetssystem gir tydelighet og struktur på arbeidsmiljøarbeidet og hjelper organisasjonen å styre ut fra lover, risikoer og muligheter. Alt for kontinuerlig å utvikle og forbedre arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidsmiljøsertifisering iht. ISO 45001 med Intertek:

  • øker engasjement, trivsel og effektivitet på arbeidsplassen
  • viser for kunder, potensielle ansatte og samfunnet som helhet at organisasjonen tar sitt arbeidsmiljøarbeid på alvor
  • reduserer kostnadene for sykefravær og produksjonsbortfall
  • sikrer at både bedriftsledelsen og medarbeiderne tar en aktiv rolle i organisasjonens arbeidsmiljøarbeid
  • sikrer en systematisk risikohåndtering som forebygger helseproblemer, sykdommer og ulykker
  • en årlig granskning av organisasjonens ledelsessystem bidrar til utvikling av virksomheten
  • Intertek er et akkreditert sertifiseringsselskap med lang erfaring innen revisjon og sertifisering.
  • Våre kundefokuserte revisorer tar utgangspunkt i deres mål og gir råd om beste praksis og bransjetrender.
  • Dere får de verktøyene som trengs for å styre prosesser til bedre resultater, systematiske forbedringer, risikominimering, økt konkurransekraft.
 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00