ISO 20000 – sertifisering av IT-tjenester

En sertifisering iht. ISO 20000 forenkler bruken av ITIL (Informasjon Technology Infrastructure Library) og hjelper leverandører av IT-tjenester å øke kvaliteten på leveringen, både til interne og eksterne kunder.

ISO 20000-1 er den første internasjonale standarden for planlegging, styring og kontroll av IT-tjenester (IT Service Management). Den retter seg mot organisasjoner som leverer IT-tjenester, f.eks. infrastruktur eller applikasjonssupport, eksternt og internt og gir både en overordnet struktur og konkrete verktøy for stadig å forbedre tjenesteleveringen. Standarden er dessuten tilpasset til og helt kompatibel med ITIL (Informasjon Technology Infrastructure Library) og forenkler betydelig bruken av denne.

For organisasjoner som leverer IT-tjenester, er ISO 20000 en utmerket støtte for å evaluere leverandører. Den angir tydelige krav som skal stilles til en tjenesteleverandør for å skape nytte både for kunden og for tjenesteleverandøren. Den som velger en sertifisert leverandør, kan være trygg på at den leverandøren arbeider aktivt med stadig å forbedre virksomheten og leveringen.

Intertek har på en smidig og kostnadseffektiv måte hjulpet bedrifter rundt om i verden med å sertifisere seg iht. ISO 20000 i mange år. Vi tilbyr mer enn bare et sertifikat: Vi gir kundene våre de verktøyene som trengs for å håndtere og utvikle leveringen av IT-tjenester på en effektiv måte.

Fordeler med ISO 20000-sertifisering:

  • Definisjon av de nødvendige prosessene deres for å kunne tilby en pålitelig levering av IT-tjenester.
  • Det skapes en prosessorientert tilnærming for å skape, implementere, drive, overvåke, granske, opprettholde og forbedre.
  • Dere forebygger kritiske forretningsrisikoer ved å identifisere, håndtere og dempe risikoer som påvirker virksomheten og forsyningskjeden.
  • Dere får en mer proaktiv risikominimering og en raskere gjenoppretting etter et angrep.
  • Dere får praktiske verktøy og planer for effektivitet, risikominimering og kontinuitetshåndtering.
  • Dere styrker både tilliten og varemerket med kvalitetssatsningen.
  • Dere får et felles språk med kunder, leverandører og interessenter.

Integrerte revisjoner

Hvis dere planlegger å sertifisere dere iht. flere forskjellige ISO-standarder, anbefaler vi integrerte revisjoner. Integrerte revisjoner innebærer at vi ser på prosessene i alle sertifiserte områder samtidig. Når forskjellige mål føres sammen, ser man tydelig koblingene og hvordan de relaterer til hverandre, noe som er kostnadseffektivt samtidig som det utvikler virksomheten.

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00