Miljøsertifisering i henhold til ISO 14001

Sterkt miljøarbeidet med miljøsertifisering. En miljøsertifisering gir systematikk i arbeidet med å redusere organisasjonens miljøpåvirkning og finne kostnadseffektive bærekraftige alternativer.

Ved hjelp av den internasjonale standarden for miljøledelsessystem ISO 14001:2015 kan organisasjoner identifisere og systematisk redusere sin påvirkning på miljøet. Standarden gir støtte i arbeidet med å utvikle arbeidsmåter på området, for eksempel for å redusere bruken av energi og råvarer eller mengden avfall og andre utslipp.

Miljøsertifisering i henhold til ISO 14001

  • hjelper dere å utvikle sikre og effektive rutiner og prosesser innen miljøområdet.
  • gir dere de verktøyene som trengs for å styre prosesser til bedre resultater, systematiske forbedringer, reduserte risikoer og økt konkurransekraft.
  • gir et tydeligere fokus på ledelsesengasjement, «inn- og omverdenanalyse», prosesstyring og risikohåndtering.
  • gir et felles språk med kunder, leverandører og interessenter som også er miljøsertifisert iht. ISO 14001.
  • gir en tydelig kobling mellom organisasjonens miljøstyringssystem og dens forretningsplan.
  • gir en risikobasert tilnærming med metodikk for å håndtere trusler, muligheter og risikoer.
  • er et kvalitetsstempel som styrker varemerket.
  • gir en prosessangrepsmåte med planlegging, styring, overvåking/måling, oppfølging/evaluering og forbedring av prosessene.

Integrerte revisjoner

Hvis dere planlegger å sertifisere dere iht. flere forskjellige ISO-standarder, anbefaler vi integrerte revisjoner. Integrerte revisjoner innebærer at vi ser på prosessene i alle sertifiserte områder samtidig. Når forskjellige mål føres sammen, ser man tydelig koblingene og hvordan de relaterer til hverandre, noe som er kostnadseffektivt samtidig som det utvikler virksomheten.

 
+47 51 94 01 00
Norway
+47 51 94 01 00