Intertek Academy spisser kompetansen

De nyeste standardene innen styringssystemer og sertifisering er ferskvare. Intertek Academys forelesere er alltid med der det skjer. I internasjonale standardiseringskomiteer og som revisorer ute i den virkelige verden hos våre kunder. Revisorene er og skal alltid være oppdatert med den nyeste kunnskapen.

Intertek Academy Norge

Intertek Academy har hatt jevn vekst i Norge siden 2012. Med et tyvetalls kurs det siste året har Intertek blitt en betydelig kurs aktør innen internrevisjon og sertifisering av styringssystemer.

– Verden endres raskt for de fleste bedrifter, og å gjennomføre et kurs er en effektiv måte å opprettholde kunnskapen på, sier Trude Vabog. Hun er leder for Intertek Academy i Norge. Videre sier hun; I tillegg til den kunnskapen man får gjennom selve kurset, får man også muligheten til å møte andre bedrifter for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Intertek Academy er rettet mot styringssystem med kurs i standarder som ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Vi er også en verdifull kursleverandør til næringsmiddelindustrien. Med kurs i blant annet ISO/FSSC 22000, MSC CoC, ASC CoC, HACCP og VACCP + TACCP. De fleste av Intertek Academys kurs gjennomføres i Sandefjord, hvor selskapets norske hovedkontor ligger. Men det gjennomføres også kurs i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger samt andre steder på forespørsel fra kunder i spesielle områder.

– Vi har også en stor virksomhet innen bedriftstilpassede kurs som gjennomføres enten hos oss eller ute hos kunden, sier Trude Vabog.

Et økende behov

Kursbehovet øker hele tiden, og det samme gjør Interteks utvalg av kurs.

– Vi arbeider veldig tett på selgerne og revisorene våre for å fange opp kundenes behov for kompetanseutvikling, sier Trude Vabog. I tillegg er foreleserne våre aktive både som revisorer og i standardisering komiteer, så de vet hva som kommer til å påvirke kundenes hverdag i fremtiden. Noen av nyhetene i høstens kurskalender er MSC Coc, ASC Coc og ISO 45001.

Høsten 2016 ansatte Intertek Academy en ny kursleder. Thorbjørn Asmyhr har arbeidet hos Norsk Gjenvinning AS, og han har mange års erfaring fra arbeid med standarder for styringssystemer. Hos Intertek kommer han til å lede kurs i internrevisjon ISO 19011, OHSAS 18001, ISO 9001 og ISO 14001, og i tillegg vil han arbeide med de samme standardene som revisor. Kurstilbudet vil øke i takt med utviklingen av nye konsept og forespørsler fra våre eksisterende men også nye kunder.